ПГТМ Градница
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене

Техник - приложник

Професия: Техник - приложник

 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ и квалификация "Техник - приложник" - трета професионално - квалификационна степен след 5-годишен срок на обучение

 

При желание на обучаващите и възможност на училището придобиване на правоспособност категория "В"