ПГТМ Градница
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене

Дистанционно обучение

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, ръководството на ПГ по транспорт и машиностроене – Градница съобщава:

  1. ПГ по транспорт и машиностроене – Градница от 16.03.2020 година до 29.03.2020 година преминава в неприсъствено електронно обучение, като се спазва досегашния график на учебното разписание за 2-я учебен срок на 2019/20г.
  2. Часовият график, в който ще се осъществява обучението, ще бъде максимално съобразен със седмичното разписание, като допълнително на 16.03.2020г. учениците и родителите ще получат указания за това от класните ръководители.
  3. Екипът на ПГ по транспорт и машиностроене – Градница ще осъществява електронното обучение чрез създаването на групи в социалните мрежи.
  4. Всички ученици родители и педагогически персонал е необходимо да следят съобщенията и информацията, публикувана в електронните платформи и да спазват официалните нареждания свързани с извънредното положение в страната.
  5. За учениците, които нямат възможност да общуват по електронен път комуникацията може да се осъществява по телефона на ученика, на родителя, като се изисква обратна информация за трудностите, срещнати от ученика и се обсъжда възможността как да бъдат преодолени.
  6. Учителите по учебни предмети да преструктурират учебното съдържание, с цел осигуряване на нормалното приключване на учебната година.

Уважаеми родители,

Екипът на ПГ по транспорт и машиностроене – Градница Ви призовава да помагате и да мотивирате своите деца за да могат редовно да се запознават с учебните материали, подготвени от учителите.

Следете здравословното състояние на своите деца и им осигурете лични предпазни средства. Ако усетите влошаване на здравето на своите деца, незабавно потърсете медицинска помощ.

Ограничете максимално достъпа си до обществени места и избягвайте физически контакт с други хора. 

Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този кризисен период