ПГТМ Градница
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене

Специалност: Автотранспортна техника

Професия: ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ и квалификация “ТЕХНИК-МЕХАНИК, АВТОМОБИЛИ И КАРИ” - трета професионално-квалификационна степен след 5-годишен срок на обучение.


Правоспособност водач на МПС КАТЕГОРИЯ „В”.


При желание на обучаващите и възможност на училището допълнително придобиване на правоспособност категория „С