ПГТМ Градница
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене

ДЗИ и НВО

ВАЖНО

 

 

ДЗИ 2021 ГОДИНА

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2021

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МАТУРИ:

  • Български език и литература - 19 май 2021 година
  • Втори държавен зрелостен изпит - 21 май 2021 година

СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2021

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МАТУРИ:

  • Български език и литература - 26 август 2021 година
  • Втори държавен зрелостен изпит - 27 август 2021 година 

ЗАПОВЕД ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ през учебната 2020/ 2021 г. (ДАТИ за провеждане на ДЗИ и ГРАФИК на дейностите за организацията на ДЗИ) ТУК 

НВО 2021 ГОДИНА

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

Х КЛАС- Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по графикв периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

ЗАПОВЕД № РД09-2121/ 28.08.2020 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ НВО В IV, VII И X КЛАС,график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование учебната 2020 – 2021 година. ТУК