ПГТМ Градница
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене

ДЗИ и НВО

ВАЖНО

 

 

ДЗИ 2022 ГОДИНА

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2022

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МАТУРИ:

  • Български език и литература - 18 май 2022 година
  • Втори държавен зрелостен изпит - 20 май 2022 година

СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2022

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МАТУРИ:

  • Български език и литература - 25 август 2022 година
  • Втори държавен зрелостен изпит - 26 август 2022 година 

ЗАПОВЕД ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ през учебната 2021/ 2022 г. (ДАТИ за провеждане на ДЗИ и ГРАФИК на дейностите за организацията на ДЗИ) ТУК 

НВО 2022 ГОДИНА

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

Х КЛАС- Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа

Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 08,00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г. (по желание на всеки ученик)

ЗАПОВЕД № РД09-1805/ 31.08.2021 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ НВО В IV, VII И X КЛАС,график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование учебната 2021 – 2022 година. ТУК