ПГТМ Градница

Професионална гимназия по транспорт и машиностроене

               

 

 

                                                                     

Професионална гимназия по транспорт и машиностроене - Градница обучава специалисти за автомобилния транспорт от 1970г., а след осъществяване на разширението на “Идеал Стандарт-Видима” АД на територията на Градница започна да подготвя специалисти за машиностроенето. 

Завършилите се реализират успешно в предприятията на Севлиево и Габрово, в страната и чужбина, в международния транспорт.

За провеждане на обучението по предлаганите професии гимназията разполага със специализирани кабинети, лаборатории, работилници и автосервиз, оборудвани с компютри, автотренажори и други технически средства за обучение, с автомобили и двигатели, металорежещи машини и други съоръжения. 

Обучението на водачи на МПС се извършва на съвременни автомобили. На учениците се предоставят възможности за активни спортни занимания във физкултурен салон, тренировъчни зали и спортни площадки.

Обучението в ПГТМ- Градница се подпомага от “Идеал Стандарт-Видима” АД. Училището поддържа връзки и с други фирми от Севлиево и Габрово. 

Училището осигурява ежедневно пътуване на учениците от Габрово и Севлиево и селищата по тези маршрути безплатно.

Актуални новини