ПГТМ Градница

Професионална гимназия по транспорт и машиностроене

 

ВАЖНО:

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити от 01.03.2021г. до 19.03.2021г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с нарастване на случаите на заразени лица с COVID-19на територията на странатав условията на обявена извънредна епидемична обстановка, ръководството на ПГ по транспорт и машиностроене – Градница съобщава:

  1. Възстановява се присъственото обучение за всички ученици от ПГ по транспорт и машиностроене-Градница, считано от 16.11.2020г.
  2. Към 13.11.2020г. отсъстват 6% от учителите поради карантиниране.Отсъстващи ученици поради карантиниране или причини, свързани с поява на симптоми свързани с COVID-19 е 3%.
  3. Осигурено е заместване на отсъстващите учители към момента.
  4. Всички ученици, родители, педагогически и непедагогически персонал е необходимо да следят съобщенията и информацията, публикувана в сайта на училището, както и в електронната платформа Microsoft Teams

 

ВАЖНО:

 Инструктаж ОРЕС

 

Професионална гимназия по транспорт и машиностроене - Градница обучава специалисти за автомобилния транспорт от 1970г., а след осъществяване на разширението на “Идеал Стандарт-Видима” АД на територията на Градница започна да подготвя специалисти за машиностроенето. 

Завършилите се реализират успешно в предприятията на Севлиево и Габрово, в страната и чужбина, в международния транспорт.

За провеждане на обучението по предлаганите професии гимназията разполага със специализирани кабинети, лаборатории, работилници и автосервиз, оборудвани с компютри, автотренажори и други технически средства за обучение, с автомобили и двигатели, металорежещи машини и други съоръжения. 

Обучението на водачи на МПС се извършва на съвременни автомобили. На учениците се предоставят възможности за активни спортни занимания във физкултурен салон, тренировъчни зали и спортни площадки.

Обучението в ПГТМ- Градница се подпомага от “Идеал Стандарт-Видима” АД. Училището поддържа връзки и с други фирми от Севлиево и Габрово. 

Училището осигурява ежедневно пътуване на учениците от Габрово и Севлиево и селищата по тези маршрути безплатно.

Актуални новини