ПГТМ Градница
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене

Специалност: Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

 

Професия: ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ и квалификация “ТЕХНИК-МЕХАНИК, АВТОМОБИЛИ И КАРИ”- трета професионално-квалификационна степен след 5-годишен срок на обучение; Правоспособност водач на МПС КАТЕГОРИЯ „В” И „С”.