ПГТМ Градница
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене

Специалност: Машини и съоръжения за заваряване

Професия: МАШИНЕН ТЕХНИК

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ и квалификация “ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ”- трета професионално-квалификационна степен след 5-годишен срок на обучение.


Придобиване на правоспособност по заваряване.