ПГТМ Градница
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене

ДЗИ и НВО

ВАЖНО

Заявление за националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

файловете са - 9-заявление чужд език НВО10 (2) + файла - заявление чужд език НВО10

 

Заявление за националното външно оценяване по информационни технологии в края на X клас

файловете са - 10-заявление ICT НВО10 + файла заявление информационни технологии НВО10 

 

ДЗИ 2020 ГОДИНА

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2020

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МАТУРИ:

  • Български език и литература - 20 май 2020 година
  • Втори държавен зрелостен изпит - 22 май 2020 година

СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2020

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МАТУРИ:

  • Български език и литература - 27 август 2020 година
  • Втори държавен зрелостен изпит - 28 август 2020 година 

ЗАПОВЕД ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ през учебната 2019/ 2020 г. (ДАТИ за провеждане на ДЗИ и ГРАФИК на дейностите за организацията на ДЗИ) ТУК 

НВО 2020 ГОДИНА

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

Х КЛАС- Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 08,00 часа

Математика – 11 юни 2020 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 08,00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по графикв периода 15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)

ЗАПОВЕД № РД09-2152/ 27.08.2019 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ НВО В IV, VII И X КЛАС,график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование учебната 2020 – 2021 година. ТУК